Wij kunnen verschillende criteria stellen waaraan u moet voldoen om voor een bepaalde woning in aanmerking te komen, zoals inkomen, gezinssamenstelling en/of leeftijd. De criteria worden in de huuradvertentie genoemd. In de huur-inkomentabel en in de Geulbode kunt u nakijken of uw inkomen overeenstemt met de huurprijs van de woning.

Afhankelijk van uw gezinssamenstelling kunt u in aanmerking komen voor onderstaande woningtypes:

  • Alleenstaanden: Etagewoningen
  • Starters: Etagewoningen
  • Gezinnen*: Etagewoningen en Eengezinswoningen
  • Senioren (vanaf 60 jaar): Etagewoningen en Seniorenwoningen

* Onder gezinnen verstaan wij gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen die op het moment van reageren minimaal één jaar een gezamenlijk huishouden voeren. Gezinnen met kinderen ouder dan 21 jaar en/of uitwonende kinderen worden beschouwd als gezinnen zonder kinderen.

Natuurlijk kan het gebeuren dat u door omstandigheden op korte termijn een (andere) woning nodig heeft. In dit soort bijzondere situaties kunnen wij voorrang verlenen. Meer hierover leest u in onze brochure Met voorrang een woning huren.