Gemiddeld is de wachttijd voor een woning zo’n drie tot vier jaar, maar deze is afhankelijk van het type woning, de woonkern en het aantal reacties. Zo kan de wachttijd voor een kleine woning in een bepaalde kern teruglopen tot enkele maanden, terwijl de wachttijd voor bepaalde seniorenappartementen kan oplopen tot wel twaalf jaar.