Wanneer u iemand bij u wilt laten inwonen, dan moet de hoofdhuurder dit schriftelijk bij ons indienen met behulp van het aanvraagformulier inwoonvergunning. Vul dit formulier volledig in en stuur het naar ons terug of geef het af aan de balie. Stuur ook een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon die bij u wil komen wonen mee.