In een aantal gevallen worden woningen met voorrang toegewezen aan bepaalde maatwerkgroepen:

  • Sociale en medische urgenties
  • Echtscheidingen
  • Vluchtelingen
  • Gehandicapten
  • Woonwagenbewoners
  • Doorstromers
  • Bedrijfsbelang

Denkt u recht te hebben op een urgentiebehandeling, lees dan onze brochure  ‘Met voorrang een woning huren’. Hierin staat precies vermeld wanneer u voor urgentie in aanmerking komt. Ook leest u hier alles wat u verder moet weten bij het aanvragen van urgentie.