formulier huur opzeggen2018-04-03T17:07:25+00:00
Opzeggen huur

Huuropzegging

Gegevens aanvrager

Toekomstig adres c.q. correspondentieadres

Ingeschreven als woningzoekende

Huuropzegging

Huurder verklaart het bovenstaande volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Zodra de huuropzegging administratief is verwerkt ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging, waarbij tevens informatie wordt gegeven over de inspectie van de woning.
Sending

Huur opzeggen

De wettelijke opzegtermijn is één maand, maar u kunt de huur op elke werkdag van de maand opzeggen. U dient het pand op de gekozen datum geheel vrij van bewoning op te leveren.

Verhuist u naar een andere woning van Wonen Meerssen? Dan komt uw inschrijving als woningzoekende automatisch te vervallen.

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!
Neem contact op