Wonen Meerssen

Meerssen

In sfeervol Meerssen, vind je wat je zoekt. Wonen Meerssen
heeft ruim 800 woningen in deze dynamische kern
met goede verbindingen en prima voorzieningen.

Rothem

De oude hoeven en huizen in Rothem herinneren aan een
ver verleden. Wonen Meerssen heeft zo'n 175 woningen
in dit typische dorpje.

Bunde

Midden tussen de heuvels en rivierdalen van de Maas
en Geul ligt het karakteristieke Bunde. Wonen Meerssen
heeft zo'n 300 woningen in deze ideale woonkern.

Wonen Meerssen Woonkern Geulle

Geulle

Het lieflijke Geulle wordt gekenmerkt door landelijke rust.
Wonen Meerssen heeft zo'n 150 woningen in dit dorp
langs de glooiing van deMaasvallei.

Wonen Meerssen Woonkern Ulestraten

Ulestraten

Gelegen in een glooiing van het prachtige landschap,
wordt Ulestraten gekenmerkt door landelijke rust.
Wonen Meerssen heeft zo'n 100 woningen in deze kern.

Huurdersbelangen2018-09-12T11:51:04+00:00

HUURDERSBELANGEN

HUURDERSVERENIGING MEERSSEN

Wij vinden uw mening belangrijk en stellen het op prijs als u met ons meedenkt over zaken als wonen en woonomgeving.
Dat kan door lid te worden van Huurdersvereniging Meerssen of een van de bewonerscommissies.

Huurdersvereniging Meerssen

Huurdersvereniging Meerssen behartigt de belangen van onze huurders. Door overleg en advies proberen zij een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen voor hun leden en onze huurders in het algemeen. Zij staan voor betaalbare, goede en goed onderhouden woningen in leefbare, veilige wijken. Ook ondersteunen zij de verschillende bewonerscommissies die actief zijn in ons werkgebied en vormen zij voor ons een centraal overlegorgaan voor advies over beleids- en organisatieontwikkeling. Daarom overleggen wij regelmatig met Huurdersvereniging Meerssen. De verslagen van dit overleg kunt u hieronder downloaden.

Bewonerscommissies

Om problemen in de wijk te signaleren en  ideeën aan te reiken om het woonklimaat in de wijken te verbeteren, zijn in ons werkgebied de volgende bewonerscommissies actief:

Signaleert u problemen in uw wijk of heeft u ideeën om het woonklimaat in uw wijk te verbeteren, dan kunt u deze doorgeven aan de bewonerscommissie in uw wijk. Wilt u lid worden van een bewonerscommissie? Neem dan contact op met de voorzitter van de commissie in uw wijk.

VERSLAGEN OVERLEG MET HV MEERSSEN

 Lid worden?

Iedere huurder van Wonen Meerssen kan lid worden van Huurdersvereniging Meerssen. Hoe meer leden de Huurdersvereniging heeft, hoe meer de belangen van de huurders doorklinken in het overleg met Wonen Meerssen. Voor het geld hoeft u het niet te laten. De contributie bedraagt slechts € 0,50 per maand en wordt gelijktijdig met uw maandelijkse huur geïnd.

LID WORDEN?

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!

Neem contact op