HUURDERSVERENIGING MEERSSEN

HUURDERSBELANGEN

Wij vinden uw mening belangrijk en stellen het op prijs als u met ons meedenkt over zaken als wonen en woonomgeving.
Wilt u ook meedenken? Wordt dan lid van Huurdersvereniging Meerssen of één van de bewonerscommissies.

Huurdersvereniging Meerssen

Huurdersvereniging Meerssen (HVM) behartigt de belangen van haar leden in het bijzonder en onze huurders in het algemeen. Door middel van overleg en advies proberen zij een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen. HVM staat in de eerste plaats voor betaalbare, goede en goed onderhouden woningen in leefbare, veilige wijken. Ook ondersteunt zij de verschillende bewonerscommissies in ons werkgebied. Tenslotte is VHM ons centrale overlegorgaan voor advies over beleids- en organisatieontwikkeling. Wij overleggen dan ook regelmatig met Huurdersvereniging Meerssen. Wilt u weten waar dat overleg over gaat? Dan kunt u de verslagen van dit overleg hieronder downloaden.

Bewonerscommissies

Binnen ons werkgebied is ook een aantal bewonerscommissies actief. De bewonerscommissies signaleren problemen in de wijk. Ook reiken zij ideeën aan om het woonklimaat in de wijken te verbeteren. In ons werkgebied zijn de volgende bewonerscommissies actief:

Signaleert u problemen in uw wijk? Of heeft u ideeën om het woonklimaat in uw wijk te verbeteren? Dan kunt u deze doorgeven aan de bewonerscommissie in uw wijk. Wilt u lid worden van een bewonerscommissie? Neem dan contact op met de voorzitter van de commissie in uw wijk.

Lid worden?

Iedere huurder van Wonen Meerssen kan lid worden van Huurdersvereniging Meerssen. Hoe meer leden de huurdersvereniging heeft, hoe meer de huurdersbelangen doorklinken in het overleg met Wonen Meerssen. Wilt u ook lid worden? Voor het geld hoeft u het niet te laten. De contributie bedraagt slechts € 0,50 per maand en wordt gelijktijdig met uw maandelijkse huur geïnd. Dus wacht niet langer en meldt u nu aan.

Deel deze webpagina op uw platform!

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!