Gegevens huuropzegging
De wettelijke opzegtermijn is één maand, maar u kunt de huur op elke werkdag van de maand opzeggen. U dient het pand op de geselecteerde datum geheel vrij van bewoning op te leveren.
Huur opzeggen bij overlijden

Hierbij zeg ik de huur per geselecteerde datum (laatste huurdag) op.

Correspondentieadres gevolmachtigde/erfgenaam

Geboortedatum
Maximale uploadgrootte: 5MB

Huuropzegging

Huurder verklaart het bovenstaande volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Zodra de huuropzegging administratief is verwerkt ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging, waarbij tevens informatie wordt gegeven over de voorinspectie van de woning.
Sending
Akte van overlijden

Vergeet niet een akte van overlijden te uploaden of aan ons toe te sturen.

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!
Neem contact op