HUUR BETALEN

MAAK GEBRUIK VAN AUTOMATISCHE INCASSO

Voor de meeste mensen geldt dat de woonlasten elke maand weer een groot deel van het inkomen in beslag nemen. Maar hoe zijn de huurkosten opgebouwd? Hoe vaak mag een verhuurder de huur verhogen? Kan ik huurtoeslag aanvragen? En wat moet ik doen als ik de huur niet kan betalen?

Hoe is de huur opgebouwd?

De huur bestaat uit de kale huurprijs en eventueel bijkomende kosten voor energie- of waterverbruik en servicekosten voor het schoonmaken van algemene ruimtes en groenonderhoud. De bijkomende kosten worden als voorschot in rekening gebracht en één keer per jaar afgerekend.

Huurtoeslag

Als u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt bent aan huur, dan kunt u huurtoeslag aanvragen. Dit is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten. Of u recht hebt op huurtoeslag hangt onder andere af van uw inkomen, vermogen, gezinssamenstelling en de hoogte van de huur. Huurtoeslag kunt u aanvragen via www.toeslagen.nl. Een medewerker van Wonen Meerssen kan u hier bij helpen.

Huurverhoging

Jaarlijks op 1 juli passen wij de huurprijzen aan. Daarbij houden wij ons aan de maximale huurverhoging die door de overheid wordt vastgesteld. U krijgt hierover vóór 1 mei schriftelijk bericht. In deze brief leest u ook hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met de huurverhoging.

Huur betalen

De huur moet vóór de eerste van de maand betaald zijn. Dat kan op verschillende manieren, maar het is voor u én ons het handigst als u ons machtigt om de huur maandelijks van uw rekening af te schrijven. Dan betaalt u altijd op tijd. U kunt uw machtiging op ieder gewenst moment weer intrekken.

Huurachterstand

Kunt u door omstandigheden de huur niet op tijd betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing. U kunt bijvoorbeeld een betalingsregeling met ons treffen. Daarbij houden wij rekening met uw gezinssituatie. We kunnen u ook in contact brengen met een schuldhulpverlener. Meer informatie vindt u in onze brochure Huur betalen.

Deel deze webpagina op uw platform!

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!