EEN KLACHT, WAT NU?

WONEN MEERSSEN

Wij hebben graag een goede relatie met onze klanten en proberen u dan ook zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Op deze webpagina leest u waar u met welk soort klachten terecht kunt, maar ook wat te doen als uw klacht een geschil wordt.

Klachten

Hebt u een klacht? Laat het ons dan weten. Met klachten over de huurbetaling kunt u terecht bij onze incassomedewerkster. Met klachten over de onderhoudstoestand van woning kunt u terecht bij onze opzichter. En met klachten over de hoogte van huurprijs kunt u terecht bij onze woonconsulenten. Komt u er met de betreffende medewerker niet uit, neem dan contact op met zijn of haar afdelingsmanager. In de meeste gevallen lossen wij uw klacht dan alsnog naar tevredenheid op.

Geschillen

Bent u van mening dat onze medewerkers uw klacht niet naar behoren aanpakken en komt u er met de afdelingsmanager ook niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie Wonen Meerssen. We spreken dan niet meer van een klacht, maar van een geschil. Geschillen kunt u uitsluitend schriftelijk melden door uw klacht te vermelden op een klachtenformulier. Dit is samen met het reglement van de geschillencommissie verkrijgbaar bij onze balie. 

Let op!

De geschillencommissie behandelt geen klachten die niet eerder aan Wonen Meerssen zijn voorgelegd of die reeds zijn voorgelegd aan de rechter, de Huurcommissie of een andere beroepscommissie. Ook behandelt de geschillencommissie geen geschillen over de jaarlijkse huurverhoging. Hiermee kunt u terecht bij de Huurcommissie.

 

Geschillencommissie

De onafhankelijke geschillencommissie heeft als taak om ingediende geschillen binnen een redelijke termijn te behandelen en hierover een bindend advies uit te brengen aan Wonen Meerssen.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie vindt u in de brochure Een klacht, wat nu?

Deel deze webpagina op uw platform!

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!