Afgelopen donderdagmiddag sloten wij ons jubileumjaar af met een activiteit voor onze medewerkers en relaties. Speciaal voor deze gelegenheid wisten we de immens populaire Omdenkshow (naar de boeken van Berthold Gunster) te boeken. De circa 100 genodigden genoten in gemeenschapshuis De Stip in Meerssen van rake sketches en inspirerende inzichten. Bovendien leerden zij een nieuwe manier van denken: het Omdenken. 

Op 22 mei 2018 bestond Wonen Meerssen honderd jaar. In die honderd jaar is de wereld flink veranderd. Zeker de laatste jaren gaan de veranderingen in de wereld zo snel, dat we voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe problemen. Onze valkuil is dat we deze nieuwe problemen met een oude manier van denken proberen op te lossen. Meestal wordt het er daardoor alleen maar erger op.

Omdenken is een nieuwe manier van denken. Daarmee probeer je het probleem niet weg te werken, maar te gebruiken. Omdenken beschouwt elk probleem als een lastig obstakel, waar je met geduld en creativiteit, een nieuwe mogelijkheid van kunt maken.

De vele situaties die werden voorgespiegeld zorgden voor enorme lachsalvo’s en herkenning bij velen. Zo werd het een middag ter lering en vermaak, een mooie manier om dit bijzondere jaar voor Wonen Meerssen af te sluiten.