Bericht van HVM

In de algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging Meerssen is de wens naar voren gebracht om meer transparante en regelmatige informatie vanuit het bestuur van HVM te geven. Daarom is er met ingang van deze week een begin gemaakt met het geven van relevante informatie voor alle huurders van Wonen Meerssen in de Geulbode. U zult in de komende tijd regelmatig een bijdrage van de Huurdersvereniging in de Geulbode kunnen lezen. HVM hoopt hiermee de informatievoorziening aan de huurders uit te breiden zoals dat gewenst is. De website zal echter blijven dienen als voornaamste informatiebron. Mede omdat hier ook de mogelijkheid aan de huurders is gegeven om direct te reageren is het dus aan te bevelen regelmatig de website van HVM te raadplegen.

In de laatste bestuursvergadering van HVM zijn er aparte werkgroepen samengesteld die zich gaan specialiseren en bezighouden met onderwerpen zoals communicatie, financiën, huurdersbelangen, bewonerscommissies enzovoort. Dit is onder anderen gedaan om met Wonen Meersen, de gemeente Meerssen en andere ketenpartners goed te kunnen onderhandelen over specifieke onderwerpen die op de agenda staan en waar de werkgroep zich in heeft verdiept.

HVM hoopt met dit eerste bericht een nieuw signaal aan de huurders van Wonen Meerssen af te geven van haar inzet om het belang van Huurdersvereniging Meerssen te onderstrepen en hoopt op positieve bijdragen van haar leden. Dit kan natuurlijk altijd via e-mail, maar ook via een telefonische afspraak met een van de bestuursleden. Op dinsdagmorgen zijn er altijd bestuursleden bereikbaar op het kantoor van HVM tussen 10:30 en 12:30 uur.

Huurdersvereniging Meerssen
Past. Nicolaas Creftenstraat 18-06
6231 HH Meerssen
Tel. 043 851 22 30
E-mail: hvmeerssen@ziggo.nl 
www.huurdersverenigingmeerssen.nl

2018-05-15T11:08:44+00:0013 april, 2018|Nieuws|