Op woensdag 29 maart 2023 organiseert de bouw-, techniek- en onderhoudssector de jaarlijkse Bewust Veilig-dag. Bewust bezig zijn met veiligheid op het werk is van levensbelang. Niet alleen vandaag, maar iedere dag opnieuw.

Momenteel wordt er onder andere gewerkt aan een aantal woningen in de Charles Eyckstraat in Meerssen. Deze liggen tegenover basisschool de Wereldster. Dat betekent dat de leerlingen van de Wereldster langs de bouwplaats moeten lopen om op school te komen. Met behulp van verkeersregelaars en bebording waarborgen wij hun veiligheid en hopen we de risico’s voor de school, leerlingen, ouders en omwonenden tot een minimum te beperken.