De sloopwerkzaamheden in het kader van het project Pletsstraat – Sint Agnesplein zijn afgerond. In december is ook de omgevingsvergunning voor de realisatie van een supermarkt en 18 sociale huurappartementen verleend. De wettelijke bezwaartermijn is verstreken en momenteel wordt de bezwarenprocedure afgehandeld.
Voorbereiding start bouw Sint Agnesplein

Projectontwikkelaar BEMOG is samen met de aannemer bezig met de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden. Voordat zij starten met de bouw zullen zij eerst de omwonenden en omliggende ondernemers hierover informeren.

Gezondheidscentrum

Daarnaast werkt BEMOG de plannen voor het gezondheidscentrum aan de Pletsstraat verder uit. Boven dit gezondheidscentrum komen twee koopappartementen. Hiervoor moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. In het gebied tussen de nieuwe supermarkt aan het Sint Agnesplein en het gezondheidscentrum komt een parkeerplaats.

Verkoop/verhuur appartementen & ruimten in gezondheidscentrum

Hebt u interesse in een van de koopappartementen boven het gezondheidscentrum? Of wilt u als zorgverlenende organisatie graag een ruimte huren in het nieuwe gezondheidscentrum? Neem dan via e-mail contact op met de projectontwikkelaar: zwolle@bemog.nl (deze link verwijst naar een E-mail adress)  t.a.v. de heer Rens Meinen. Hebt u interesse in een van de huurappartementen aan het Sint Agnesplein? Neem dan contact op met Wonen Meerssen via e-mail m.dormans@wonenmeerssen.nl (deze link verwijst naar een E-mail adress)

Informatiebijeenkomst

In een informatiebijeenkomst worden omwonenden, omliggende ondernemers en andere belangstellenden geïnformeerd over de werkzaamheden. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de projectontwikkelaar ook de plannen voor de parkeervoorziening en het gezondheidscentrum met de appartementen.