Het project Pletsstraat-Sint Agnesplein is het laatste onderdeel van het centrumplan Bunde. De bestaande huurwoningen aan het Sint Agnesplein zijn gesloopt. Binnenkort start de bouw van een supermarkt en 18 sociale huurwoningen aan het plein. Dit zal ongeveer één jaar duren.

Centrumplan Bunde

Behalve de supermarkt en huurwoningen komen er in het centrumplan Bunde ook een nieuw gezondheidscentrum en koopappartementen. Deze komen aan de Pletsstraat. In het tussenliggende gebied komen 85 nieuwe parkeerplaatsen. Bovendien komen er 20 extra parkeerplaatsen aan het Sint Agnesplein. Het ontwerp voor de inrichting van het binnenterrein is zo goed als klaar. De plannen voor het gezondheidscentrum en de twee koopappartementen moeten nog verder worden uitgewerkt.

Informatiebijeenkomst

Zoals eerder aangekondigd vindt er een informatieve inloopbijeenkomst plaats bij de start van de bouwwerkzaamheden. Bemog Projectontwikkeling BV zal dan ook het ontwerp voor de inrichting van het openbaar gebied en parkeerterrein presenteren. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden nadat Bemog de plannen voor het gezondheidscentrum en de koopappartementen heeft uitgewerkt.

Overlast

De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken in de vorm van geluidsoverlast, stof of hinder door bouwverkeer. Dit is helaas niet helemaal te voorkomen. De aannemer streeft er echter naar om de overlast tot een minimum te beperken. Het bouwverkeer rijdt de eerste weken het bouwterrein via het Sint Agnesplein op. Houdt u hier rekening mee met bijvoorbeeld het parkeren van uw auto. In een later stadium wordt gebruik gemaakt van een in- en uitrit aan de zijde van de Pletsstraat.