Bouwwerkzaamheden Sint Agnesplein-Pletsstraat van start

Het project Pletsstraat-Sint Agnesplein is het laatste onderdeel van Centrumplan Bunde. Na de sloop van de bestaande huurwoningen, wordt nu begonnen met de bouw van een supermarkt en 18 sociale huurwoningen aan het Sint Agnesplein. Dit zal ongeveer één jaar duren.

Centrumplan Bunde

Het Centrumplan Bunde voorziet naast de supermarkt en huurwoningen in een nieuw gezondheidscentrum en koopappartementen aan de Pletsstraat, 85 nieuwe parkeerplaatsen in het tussenliggende gebied en 20 extra parkeerplaatsen aan het Sint Agnesplein. De plannen voor het gezondheidscentrum en de twee koopappartementen worden op dit moment verder uitgewerkt. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Ook wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor de inrichting van het openbare gebied op het binnenterrein met onder andere parkeervoorzieningen.

Informatiebijeenkomst

Eerder is aangekondigd dat er een informatieve inloopbijeenkomst wordt gehouden bij de start van de bouwwerkzaamheden. Om u optimaal te informeren over alle plannen, wil Bemog projectontwikkeling BV deze bijeenkomst houden nadat de plannen voor het gezondheidscentrum en de koopappartementen zijn uitgewerkt. Ook het ontwerp voor de inrichting van het openbaar gebied en parkeerterrein wordt dan gepresenteerd. Deze informatiebijeenkomst wordt aangekondigd via de website en digitale nieuwsbrief van de gemeente Meerssen en in weekblad de Geulbode. Direct omwonenden ontvangen een bewonersbrief van de gemeente.

Overlast

Bij de werkzaamheden kan mogelijk enige overlast ontstaan in de vorm van geluidsoverlast, stof of hinder door bouwverkeer. Dit is helaas niet helemaal te voorkomen. De aannemer streeft er echter naar om dit tot een minimum te beperken. Het bouwverkeer rijdt de eerste weken het bouwterrein via het Sint Agnesplein op. Houdt u hier rekening mee met bijvoorbeeld het parkeren van uw auto. In een later stadium wordt gebruik gemaakt van een in- en uitrit aan de zijde van de Pletsstraat.

2018-06-07T11:11:31+00:0007 juni, 2018|Nieuws|