Zoals het er nu uitziet, zullen per 1 januari 2023 de Omgevingswet en daaraan gekoppeld de Wet kwaliteitsborging in werking treden. Ook de afgelopen tijd zijn er al diverse wijzigingen doorgevoerd in de bouwregelgeving. Daarom volgde een aantal van onze medewerkers hier dinsdag 17 mei een cursus over. Roel Geys van GBB verzorgde deze cursus. In de cursus ging hij in op wat de nieuwe wetgeving betekent voor woningcorporaties en hoe hiermee om te gaan. Donderdag 2 juni vindt er een vervolgsessie plaats. Hierin zullen alle bouwtechnische wijzigingen aan de orde komen die onlangs ingevoerd zijn. Evenals de wijzigingen die de komende maanden nog ingevoerd gaan worden.