De regio Maastricht-Heuvelland staat voor een demografische uitdaging. De komende jaren halveert de beroepsbevolking, terwijl het aantal mensen dat zorg nodig heeft verdubbelt. Hoe zorg je ervoor dat iedereen de ondersteuning en zorg blijft krijgen die nodig is? En hoe houd je die zorg dan betaalbaar? Om die problemen het hoofd te bieden, ontwikkelden verschillende woningcorporaties, welzijnsorganisaties en organisaties voor ouderenzorg in Maastricht en het Heuvelland het zogenaamde Deltaplan. 

Kansrijk

Organisaties voor ouderenzorg (Envida, Sevagram, Thuiszorg Groot Limburg, Vitala+), welzijnswerk (Trajekt), huisartsen (ZIO), Steunpunt Mantelzorg Zuid, woningcorporaties (Wonen Limburg, Maasvallei, Woonpunt, Servatius, Krijtland Wonen, Wonen Meerssen), Levanto en Radar dienden het plan bij de verzekeraars in. Die beoordeelden het concept als ‘kansrijk’.

Zorg in de buurt

Het Deltaplan richt zich op het versterken van de zorg- en welzijnsinfrastructuur in wijken en dorpen. Zo wil het de zorg voor ouderen meer in de buurt organiseren. Dat kan bijvoorbeeld door het clusteren van betaalbare woningen voor ouderen in zogeheten woonzorgzones. Dit zijn afgebakende gebieden waar diverse vormen van zorg en ondersteuning kunnen worden geboden. In deze woonzorgzones biedt men – indien nodig – professionele zorg, stimuleert men de zelfredzaamheid en vitaliteit van de bewoners en verstevigt men sociale netwerken.

Het Deltaplan erkent ook de grote waarde van niet-professionele zorgverleners. Hierbij kunt u denken aan buurtbewoners, (zorg)studenten, gepensioneerden en anderen die willen helpen bij welzijns- en lichte zorgtaken. Daarnaast zal technologie een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door het gebruik van sensoren en andere hulpmiddelen om de zelfredzaamheid te bevorderen.

Stevig fundament

De vijftien betrokken partijen bouwen met het Deltaplan aan een stevig fundament voor toekomstbestendige zorg in Maastricht en het Heuvelland.