Vrijdag 15 februari viert Nederland Warmetruiendag. Dan trekken in heel Nederland mensen weer massaal warme truien en vesten aan en zetten de verwarming een paar graden lager. Thuis, op school en op het werk. De warme trui staat symbool voor alles wat mensen zelf kunnen doen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is energiebesparing cruciaal. De knop moet letterlijk om. Dus zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en bespaar per graad 6 procent energie, kosten en uitstoot. Als heel Nederland op Warmetruiendag de verwarming één graadje minder warm stookt, dan bespaart dat 3,3 miljoen m3 gas en 6,3 miljoen kilo CO2. Een heel stookseizoen lager stoken betekent een besparing van 1 megaton CO2. Dat is bijna 30 procent van de CO2-reductie die Nederland in 2030 in de gebouwde omgeving wil realiseren.