Goed nieuws voor onze huurders. Zij krijgen dit jaar namelijk geen huurverhoging. Het kabinet heeft vorige week besloten om de huren van sociale huurwoningen te bevriezen. Op deze manier komt het kabinet huishoudens die vanwege corona in de knel zitten financieel tegemoet. Maar niet alleen bewoners van sociale huurwoningen hebben het moeilijk in deze tijd. Daarom verhogen wij dit jaar de huren van al onze woningen niet.

Jaarlijks in juli gaat de huur voor bijna alle huurders omhoog. Dit jaar mochten we de huren met maximaal 2,4 procent (inflatie plus 1 procent) verhogen. Dat wordt nu dus 0 procent. Deze maatregel heeft een gunstig effect op de portemonnee van zo’n 2,5 miljoen huishoudens. Gemiddeld scheelt het huurders zo’n 6 euro per maand. Daarnaast blijft voor huurders met een hoge huur en laag inkomen de eenmalige huurverlaging van kracht.

Compensatie
De huurbevriezing gaat woningcorporaties naar schatting zo’n 180 miljoen euro kosten. Voor Wonen Meerssen betekent deze maatregel dat er komend jaar zo’n 125.000 euro minder aan inkomsten binnenkomt. De eenmalige huurverlaging zorgt voor nog eens 50.000 euro minder inkomsten. Dit mag echter niet ten koste gaan van nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Corporaties moeten voldoende geld overhouden om nieuwe woningen kunnen bouwen. Ook moeten zij bestaande woningen kunnen blijven onderhouden en doorgaan met het verduurzamen ervan. Corporaties worden daarom gecompenseerd voor de huurbevriezing via een korting op de verhuurderheffing.