Deze week is het de Week van de Veiligheid. Dit jaar staat de Week van de Veiligheid in het teken van heling. De gemeente Meerssen besteedt daarnaast aandacht aan de thema’s lachgas en hennep. Ook wij willen de gevaren en gevolgen van hennepteelt nog eens bij u onder de aandacht brengen.

De gevaren van hennepteelt

Hennepplanten hebben veel licht nodig. Voor een snelle groei zijn lampen met een hoog wattage nodig, die vaak wekenlang, dag en nacht branden. Vaak tappen telers de stroom die daarvoor nodig is illegaal af. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, omdat bij kortsluiting of oververhitting de stoppen niet doorslaan. Zo is de kans op brand en ontploffing zeer groot. Ook wordt bij hennepteelt op grote schaal pesticide en zoutzuur gebruikt. Deze bestrijdingsmiddelen kunnen voor ademhalingsproblemen en schade aan de luchtwegen zorgen. Bovendien vernevelen in de meeste hennepkwekerijen automatische sproei-installaties water om een vochtig klimaat te creëren. Die waterdruppels zijn een broedplaats voor legionella. Besmetting met deze bacterie kan een dodelijke afloop hebben. Ten slotte is hennepteelt schadelijk voor de woning. De hoge luchtvochtigheid en warmte die nodig zijn voor de teelt, kunnen zorgen schimmelvorming tot gevolg hebben.

De gevolgen van hennepteelt

Wanneer de politie een kwekerij oprolt, vervolgt het Openbaar Ministerie de telers en andere betrokkenen. Hennepteelt is een misdrijf en dus strafbaar. De straffen variëren van het afpakken van opbrengsten van oogsten en het opleggen van boetes tot gevangenisstraffen. De belastingdienst controleert of de inkomsten uit de kwekerij zijn opgegeven. Zo niet, dan moet de teler alsnog belasting en een boete betalen. Ook kan het OM de teler strafrechtelijk vervolgen wegens belastingfraude. Het UWV zet eventuele uitkeringen stop en vordert ten onrechte ontvangen uitkering terug. De verhuurder zegt de huur op en laat de woning zo nodig door de rechter ontruimen. Eventuele herstelkosten voor schade aan de woning zijn voor rekening van de huurder. De netbeheerder sluit de stroom af en verwijdert de meter. Ook de kosten van de illegaal afgetapte elektriciteit zijn voor rekening van de hennepteler. Zo loopt de totale schade al gauw in de duizenden euro’s.

Hoe herkent u een kwekerij?

Aan hennepteelt zitten grote risico’s voor de teler, maar ook voor de woonomgeving. De volgende signalen kunnen erop wijzen dat zich in uw buurt een kwekerij bevindt:

 • een sterke, vreemde geur
 • voortdurend gezoem van installaties
 • extra ontluchtingspijpen of roosters in het dak of aan de gevel
 • sterke tocht
 • muren of vloeren die warmte afgeven
 • stroomuitval of knipperende lampen
 • wateroverlast of vochtproblemen
 • voortdurend brandend licht of gloed van felle lampen
 • rolluiken die altijd dicht zijn, afgeplakte ramen of condens op de ramen van een woning
 • een sneeuwvrij dak bij sneeuw
 • camera’s of andere vormen van beveiliging
 • verdachte activiteiten in en rond het huis op vreemde tijden
 • buren die opeens veel geld uitgeven
 • onduidelijkheid of een pand bewoond wordt (in combinatie met bovenstaande signalen)
Vermoedt u een hennepkwekerij?

Vermoedt u dat er bij u in de buurt hennep wordt geteeld? Bel dan de politie op tel. 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op tel. 0800- 7000. Speel hoe dan ook niet de held en ga er nooit zelf op af! Achter hennepteelt zitten vaak zware criminelen die niet bang zijn om u te bedreigen of geweld te gebruiken. Denk daarom altijd aan uw eigen veiligheid en neem geen risico’s.