Onlangs viel bij onze huurders die servicekosten betalen de afrekening servicekosten over 2023 in de bus. Door de hoge prijzen voor energie is de kans groot dat u bij de eindafrekening moet bijbetalen. Dit komt vooral door de hogere energieprijzen.

Tarieven

Onderstaande tabel toont de tarieven voor elektriciteit en gas die wij in de jaren 2022, 2023 en 2024 met onze leveranciers hebben afgesproken en betaald.

2022 2023 2024
Elektriciteit per kWh piek
dal
enkel
€ 0,11346
€ 0,08968
€ 0,10300
€ 0,39079
€ 0,27057
€ 0,33789
€ 0,19863
€ 0,16732
€ 0,18485
Aardgas per m³ € 0,37649 € 1,54800 € 0,85061

.
Zoals u ziet was de prijs van elektriciteit in 2023 ruim driemaal zo hoog als in 2022. In 2024 is de elektriciteitsprijs flink gedaald, maar nog altijd bijna tweemaal zo hoog als in 2022. Voor gas geldt hetzelfde. De prijs voor gas was in 2023 zelfs ruim viermaal zo hoog als in 2022. In 2024 is de gasprijs flink gedaald, maar nog altijd ruim tweemaal zo hoog als in 2022.

Wat kunnen wij hieraan doen?

Wij doen er alles aan om de servicekosten voor onze huurders zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door energie zo voordelig mogelijk in te kopen en jaarlijks een vast tarief af te spreken. Toch kunnen wij niet voorkomen dat de servicekosten stijgen en dat veel huurders nu moeten bijbetalen bij de eindafrekening.

Aanpassen voorschot

Hoewel de energieprijzen in 2024 weer gedaald zijn, zijn ze nog altijd hoger dan in 2022. Daarom gaan wij bekijken of de voorschotten die wij bij onze huurders in rekening brengen nog wel voldoende zijn. Zo niet, dan zullen wij voorstellen om het voorschot te verhogen. Hiermee voorkomen we dat men volgend jaar weer moet bijbetalen.

Wilt u hier niet op wachten? Dan kunt u ook zelf contact met ons opnemen om uw maandelijkse voorschot te verhogen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@wonenmeerssen.nl.