Huurachterstand komt vaker voor dan u denkt. Iedereen zit weleens krap bij kas. Ruim 1 miljoen huishoudens in Nederland hebben zelfs betalingsproblemen. Dat proberen wij te voorkomen door bij huurachterstand snel actie te ondernemen. Wij hebben 2021 dan ook afgesloten met zeer lage huurachterstanden. Het huurachterstandspercentage bedroeg slechts 0,17 procent van de jaarhuur.

Wat te doen bij betalingsproblemen?

Kunt u een keer de huur niet betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan zoeken we samen met u naar een oplossing. U kunt bijvoorbeeld een betalingsregeling met ons treffen. Ook kunnen wij u in contact brengen met een schuldhulpverlener. Meer informatie hierover vindt u op deze website onder Huur betalen.