Wij vinden het belangrijk dat onze huurders onze dienstverlening waarderen. Daarom vragen wij via continu onderzoek uw mening hierover. Als u aangeeft dat u tevreden bent over onze dienstverlening, dan behalen wij het KWH-Huurlabel.

Bij het onderzoek voor het KWH-Huurlabel staat uw mening centraal. Alleen als een groot deel van onze huurders aangeeft tevreden te zijn over onze dienstverlening, kunnen wij het keurmerk behouden. Het onderzoek geeft ons inzicht in wat goed gaat, maar ook wat volgens u beter kan. Zo kunnen wij continu werken aan een betere dienstverlening.

Huurders centraal met het keurmerk KWH-Huurlabel

Bij het onderzoek komen alle zaken aan bod waar u mee te maken kunt krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • handelen wij reparaties goed af?
  • komen wij afspraken na?
  • kunt de juiste informatie gemakkelijk vinden?
  • lossen wij klachten naar tevredenheid op?
Onafhankelijk onderzoek

KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert het onderzoek voor ons uit. Zij stuurt vragenlijsten per e-mail aan onze huurders om hun mening te vragen en benadert onze huurders telefonisch. Uit dit onderzoek komen rapportcijfers. Een onafhankelijke en deskundige commissie kijkt naar de cijfers. Zijn de cijfers goed, dan ontvangen wij het keurmerk KWH-Huurlabel. Op 5 maart 2019 heeft de onafhankelijke en deskundige commissie vastgesteld dat onze dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Wij scoren op alle onderdelen (Algemene dienstverlening, Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur opzeggen, Reparaties en Onderhoud) gemiddeld minimaal een 7 en per onderdeel is minimaal 85% van de huurders tevreden. Dit betekent dat het KWH-Huurlabel van Wonen Meerssen verlengd wordt tot 5 maart 2021.

Voortdurende kwaliteit

Het is voor ons ieder jaar weer een uitdaging om het keurmerk KWH-Huurlabel te behouden. Er vindt namelijk continu onderzoek plaats. Zo weten wij continu hoe u onze dienstverlening waardeert en blijven we ook continu alert op het leveren van goede service.