Huurders geven de voorkeur aan de telefoon om in contact te komen met hun corporatie. Dat is één van de uitkomsten uit het sectoronderzoek Digitalisering van KWH. Maar liefst 9.000 huurders van 81 woningcorporaties gaven hun mening over dit onderwerp. 

Hoe hebben huurders bij voorkeur contact?

Twee derde van de huurders (67%) geeft aan graag telefonisch contact te hebben. Ook e-mail is een populair contactkanaal: 56% van de huurders heeft graag via e-mail contact met hun corporatie. Verder bespreekt één op de drie huurders (33%) zaken graag direct met een corporatiemedewerker. Maar ook WhatsApp wint terrein: één op de vijf huurders (19%) wisselt graag via WhatsApp informatie uit met de corporatie. Op een gedeelde vijfde plaats staan contact via chat op de website en contact via een huurdersportaal (8%). Apps van corporaties (7%) en sociale media (1%) zijn het minst geliefd onder huurders.

Telefoon als contactkanaal om acute zaken te regelen

Huurders pakken met name de telefoon op om acute zaken te regelen. Zo meldt 54% van de huurders een reparatieverzoek het liefst via de telefoon. Ook meldt 46% van de huurders overlast bij voorkeur telefonisch. Voor meer officiële zaken, zoals het betalen of opzeggen van de huur gebruikt men bij voorkeur digitale kanalen. Deze zaken bespreekt men het liefst via e-mail (46% en 40%). Iets wat huurders graag persoonlijk met een medewerker afhandelen is ontevredenheid over de corporatie. Bijna een kwart van huurders (23%) bespreekt dit graag direct met een medewerker.