Had u vorig jaar recht op huurtoeslag, maar hebt u het toen niet aangevraagd? U hebt nog tot 1 september 2020 om met terugwerkende kracht toeslag aan te vragen over 2019. Daarna bent u te laat.

Om te bepalen of u toeslag kunt krijgen, kijkt de Belastingdienst naar uw jaarinkomen, vermogen, huurprijs, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd.

Inkomen en vermogen

Als u in 2019 alleen woonde mag uw inkomen in dat jaar niet hoger zijn geweest dan € 22.700. Woonde u met meer dan geldt € 30.825 als het maximale (gezamenlijke) inkomen. Verder is een vermogensgrens van € 30.360 per persoon. Als u op 1 januari 2019 meer (spaar)geld had, is uw vermogen te hoog voor huurtoeslag.

Type woning en huurprijs

Voor huurtoeslag moet u in een zelfstandige huurwoning wonen, en dus niet op kamers. De kale maandhuur die u in 2019 voor uw woning betaalde mag niet hoger mag zijn dan €710,68 (de huurtoeslaggrens van 2019). Voor jongeren tot 23 geldt dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan € 424,44.

Kom voor 1 september in actie

Kreeg u in 2019 géén huurtoeslag, maar had u daar gezien uw jaarinkomen en overige voorwaarden wel recht op?  Kom dan vóór 1 september in actie. Na 1 september 2020 bent u te laat om nog toeslag aan te vragen over 2019.  Behalve als de Belastingdienst u uitstel gaf voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting over 2019. In dat geval kunt u huurtoeslag aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt.

Proefberekening en aanvragen

De website van de Belastingdienst heeft een handige rekenhulp waarmee u een proefberekening kunt maken. Na het kiezen van het jaar waarover u de berekening wilt maken en het invoeren van een aantal gegevens ziet u of u huurtoeslag kunt krijgen en zo ja,  hoeveel. Daarna kunt u met Mijn Toeslagen toeslag aanvragen.

Vanaf 2020 meer huurders recht op toeslag
De vaste inkomensgrenzen zijn in 2020 vervallen. Het kan dus best zijn dat uw inkomen in 2019 nog te hoog was voor huurtoeslag, maar dat u daar in 2020 juist wél recht op hebt. Met de rekenhulp kunt u uiteraard ook uitvinden of u in 2020 recht hebt op toeslag.