Huurders met een laag inkomen hebben in 2023 recht op eenmalige huurverlaging. De verlaging geldt voor huishoudens die in een sociale zelfstandige huurwoning wonen, niet meer verdienen dan 120% van het sociaal minimum en meer dan € 575,03 aan kale huur betalen.

Voor deze huurders gaat dus dit jaar de jaarlijkse huurverhoging niet door. Volgend jaar is dat anders. Dan mag huurverhoging weer. Dus ook als u per 1 juli 2023 een huurverlaging krijgt, dan kunt u per 1 juli 2024 weer huurverhoging krijgen.

Wat is een laag inkomen?

De inkomensgrenzen voor huurverlaging zijn als volgt:

Samenstelling huishouden Jaarinkomen tot
1 persoon € 23.250
1 persoon met AOW € 24.600
2 of meer personen € 30.270
2 of meer personen (minstens 1 met AOW) € 32.730
Let op!

Hebt u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee bij de berekening van het jaarinkomen.

Had u in 2021 een laag inkomen?

Als u in 2021 een inkomen onder bovenstaande grenzen had, dan geeft de Belastingdienst dit aan Wonen Meerssen door. Wonen Meerssen verlaagt dan automatisch uw huur tot € 575,03. De huurverlaging gaat op 1 juli 2023 in. Uiterlijk 31 mei 2023 ontvangt u van ons een voorstel tot huurverlaging. U hoeft dus niet zelf om huurverlaging te vragen.

Is uw inkomen na 2021 gedaald?

Als uw inkomen na 2021 gedaald is, dan moet u wél zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. U hebt recht op huurverlaging als u kunt aantonen dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft. U moet de huurverlaging schriftelijk aanvragen bij Wonen Meerssen. De Woonbond heeft hier een modelbrief voor. Stuur bij uw brief een verklaring over de samenstelling van uw huishouden en bewijsstukken over het inkomen van uw huishouden van de afgelopen zes maanden mee.

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Mogelijk gaat door de huurverlaging ook uw huurtoeslag omlaag. Maar de huurverlaging is altijd hoger dan de daling van de huurtoeslag. Huurverlaging loont dus sowieso. Vergeet niet aan de Belastingdienst door te geven dat uw huur verandert, zodat zij uw toeslag kunnen aanpassen. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen. U kunt de huurverlaging aan de belastingdienst doorgeven via Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u uw DigiD, uw nieuwe huurgegevens en de ingangsdatum van de nieuwe huur nodig.