Uitnodiging ALV HVM

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging Meerssen. De ALV zal worden gehouden op dinsdag 24 april 2018 om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Stip aan de Past. Dom. Hexstraat 10 te Meerssen.

Voorafgaande aan deze vergadering kunnen/mogen leden zich kandidaat stellen als bestuurslid. Opgeven kan per e-mail via hvmeerssen@ziggo.nl of per telefoon via 0653453339, ook kunt u via deze kanalen vooraf informatie krijgen.

Agenda
 1. Opening door de voorzitter.
 2. Eventueel in te voegen agendapunten.
 3. Vaststellen agenda.
 4. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 25 april 2017.
 5. Jaarverslag HVM 1 januari tot en met 31 december 2017.
 6. Financieel jaarverslag HVM 1 januari tot en met 31 december 2017.
 7. Verslag kascontrole commissie.
 8. Verkiezing kascontrole commissie.
 9. 100-jarig bestaan Wonen Meerssen.
 10. Bestuursverkiezing / bestuurswijziging.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Pauze.

Na de pauze zal er een overzicht worden gegeven van de lopende projecten van Wonen Meerssen. Hierbij zal voor ieder project afzonderlijk een korte toelichting worden gegeven over de plannen / stand van zaken.

Namens de Huurdersvereniging Meerssen,
George Colson (secretaris)

2018-05-15T11:07:11+00:0013 april, 2018|Nieuws|