Huurdersvereniging Meerssen is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden. Wilt u ook meedenken en meepraten over de belangen van de huurders van Wonen Meerssen? Dan is dit uw kans!

Waarom bestuurslid worden?

Huurdersvereniging Meerssen (HVM) is er voor alle huurders van woningcorporatie Wonen Meersen, dus ook voor u! HVM behartigt niet alleen de belangen van haar leden, maar daarmee automatisch ook die van alle huurders van Wonen Meerssen.  HVM overlegt met Wonen Meerssen over onder andere:

  • het onderhoud van de woningen en de dienstverlening van Wonen Meerssen;
  • de leefomgeving van de huurders en hun woningen;
  • de jaarlijkse wettelijke huurverhoging;
  • de verduurzaming van woningen;
  • renovatie, sloop en nieuwbouw.

Kortom, HVM onderhandelt met en adviseert Wonen Meerssen over over alle onderwerpen die zijn geregeld in de Overlegwet en die in het belang zijn van de huurders van Wonen Meerssen.

Wat vragen wij van u?

Het bestuur van HVM overlegt minstens eenmaal per jaar met alle leden in de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast vergadert het bestuur van HVM­ 6 tot 8 keer per jaar onderling en 4 tot 6 keer per jaar met het Management Team van Wonen Meerssen. Ook is er jaarlijks minimaal één overleg met de Raad van Commissarissen van Wonen Meerssen.

Wat levert het op?

Voor uw inspanningen voor Huurdersvereniging Meerssen ontvangt u maandelijks een vergoeding. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om uw kennis te vergroten door cursussen te volgen die betrekking hebben op alles wat met huren te maken heeft. De kosten hiervan zijn uiteraard voor HVM.

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie over een bestuursfunctie? Neem dan contact op met Huurdersvereniging Meerssen.