Huurdersvereniging Meerssen (HVM) adviseert Wonen Meerssen onder andere over huurbeleid, onderhoudsbeleid en leefomgeving. Kortom, allemaal  zaken die voor huurders in álle woonkernen van belang zijn. Het bestuur van HVM bestaat op dit moment uit zeven bestuursleden, die allemaal afkomstig zijn uit de kern Meerssen. Om het bestuur compleet te maken en de huurders van Wonen Meerssen in álle woonkernen van de gemeente Meerssen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, is HVM op zoek naar vier à vijf enthousiaste huurders uit de woonkernen Bunde, Geulle, Rothem en Ulestraten.

Het bestuur van HVM vergadert eens in de zes weken en daarnaast nog drie à vier keer per jaar met Wonen Meerssen. Binnen HVM bestaan er verschillende werkgroepen. Op die manier kunt u met uw kennis en belangstelling een bijdrage leveren, daar waar u zich het meest betrokken voelt. Als bestuurslid ontvangt u een maandelijkse vergoeding.

Wilt u meedenken, meepraten en mee-adviseren? Neem dan contact op met HVM via hvmeerssen@ziggo.nl of op tel. 043-8512230. Op dinsdagmorgen tussen 11.00 en 12.30 uur zijn er ook vrijwel altijd twee bestuursleden bereikbaar op het kantoor van HVM aan de Past. Creftenstraat 18-06 in Meerssen.