We hebben sinds maart 2020 te maken met het coronavirus. Ons kantoor was gesloten voor bezoekers en de meeste medewerkers werkten vanuit huis. Contacten verliepen zo veel mogelijk digitaal of via de telefoon. Indien persoonlijk contact noodzakelijk was, volgden we de richtlijnen van het RIVM. De gezondheid van onze medewerkers, huurders en leveranciers stond altijd voorop.

Ondanks dit alles hebben we ons in 2020 ingespannen om de doelstellingen uit het beleidsplan 2020-2023 te realiseren. In het jaarverslag 2020 leest u hoe wij dit gedaan hebben. Ook leest u welke ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan en welke resultaten zijn behaald. Zo leggen wij verantwoording af aan onze interne en externe stakeholders. We hebben van het jaarverslag ook een infographic gemaakt. Daarin is de belangrijkste informatie in één oogopslag terug te vinden.