Wie in 2023 weleens een krant opensloeg of het naar journaal keek, werd geconfronteerd met een hoop ellende. Het Israëlisch-Palestijns conflict escaleerde tot een oorlog en ook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurde voort. In eigen land viel het kabinet-Rutte IV omdat de coalitie het niet eens kon worden over een gezamenlijk asielbeleid. Met het klimaat gaat het ook niet goed: 2023 was het warmste en natste jaar ooit gemeten. En in ons land een woning vinden is sinds de Tweede Wereldoorlog nooit zo moeilijk geweest als nu. Hoewel we de ellende in de wereld niet kunnen oplossen, kunnen we als corporatie wel ons steentje bijdragen, bijvoorbeeld aan het aanpakken van het woningtekort.

Onze resultaten in 2023
  • We werkten aan aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2024-2028.
  • We sloten ons aan bij Thuis in Limburg, een samenwerking van een aantal woningcorporaties in Limburg die samen ruim 120.000 woningen verhuren.
  • We verduurzaamden 76 woningen in Meerssen-west en 64 woningen in Rothem en Ulestraten.
  • We werkten de plannen voor de herinrichting van het ‘Gasthuishof’ verder uit.
  • We verhoogden de huurprijzen van onze sociale huurwoningen met 2,6% en gaven 284 huurders met een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum een huurverlaging naar € 575,03 per maand.
  • We wezen 89,3% van onze woningen toe aan huurders met een inkomen onder de inkomensgrenzen.
  • We wezen 98,3% van onze woningen passend toe.
  • We continueerden het KWH-Huurlabel met gemiddeld een 7,7.

In ons Jaarverslag 2023 leest u meer over bovenstaande resultaten, wat we in 2023 verder nog hebben gerealiseerd en welke ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan.

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Hebt u na het lezen van ons jaarverslag nog vragen, suggesties of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.