In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur in aanmerking kunnen komen voor huurverlaging of huurbevriezing. Huurbevriezing betekent dat wij uw huidige huurprijs niet verhogen, ook niet bij de jaarlijkse huurverhoging. Huurverlaging betekent dat wij uw huidige huurprijs voor een bepaalde periode verlagen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing in 2020 bekend gemaakt.

Wie kan huurbevriezing aanvragen?

In 2020 gaat het om twee groepen huurders:

Groep 1
Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen. De aftoppingsgrens in 2020 is:

 • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens;
 • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.

Met ‘laag inkomen’ wordt bedoeld:

 • lager dan € 15.500 als je alleen woont;
 • lager dan € 26.500 als je met 2 personen woont;
 • lager dan € 33.500 als je met 3 of meer personen woont.

Groep 2
Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen. Met ‘iets hoger inkomen’ wordt bedoeld:

 • tussen € 15.500 en € 27.000 als je alleen woont;
 • tussen € 26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont;
 • tussen € 33.500 en € 43.500 als je met 3 of meer personen woont.
Wie kan huurverlaging aanvragen?

Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een laag inkomen. Met ‘laag inkomen’ wordt bedoeld:

 • lager dan € 15.500 als je alleen woont;
 • lager dan € 26.500 als je met 2 personen woont;
 • lager dan € 33.500 als je met 3 of meer personen woont.

Wij verlagen de huur dan tot onder de ‘rekenhuur’ van € 737,14. Daardoor komt de huurder in aanmerking voor huurtoeslag.

Vanaf wanneer kan ik huurbevriezing of huurverlaging aanvragen?

De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kunt u het hele jaar door aanvragen. Huurbevriezing moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij Wonen Meerssen is dat per 1 juli.

Woont u al minstens zes maanden relatief duur? Dan kunt u huurbevriezing of huurverlaging vragen. Komt u er door pensionering voor in aanmerking? Dan hoeft u geen 6 maanden te wachten. U kunt dan direct een aanvraag doen. Stuur met uw aanvraag documenten mee waaruit blijkt:

 • wie er op het adres zijn ingeschreven, bijvoorbeeld een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP);
 • wat het inkomen is van alle volwassenen die op het adres zijn ingeschreven, bijvoorbeeld een inkomensverklaring van de Belastingdienst, recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties.