Het is afwachten welke partijen samen het nieuwe kabinet zullen vormen. Maar nu bekend is hoe de nieuwe Tweede Kamer eruit ziet, valt er wel iets te zeggen over het woonbeleid.

Het woningtekort en de hoge woningenprijzen in Nederland vragen om een regering die de aanpak van de wooncrisis prioriteit geeft. De uitkomst van de formatie zal hier pas uitsluitsel over geven. Maar de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer laten zien dat er grote stappen te zetten zijn.

De Woonbond heeft de woonplannen in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen vergeleken. Deze vergelijking laat het verschil tussen partijen zien in oplossingen voor de volkshuisvesting.

Naar de vergelijking.