Sinds 15 juli geldt een nieuwe noodverordening. De noodverordening is slechts op een klein aantal punten aangepast ten opzichte van de vorige. De belangrijkste wijziging is de aangepaste regelgeving rond het bezoek aan verpleeghuizen, indien daar sprake is van een corona-besmetting.

Nieuwe noodverordening 15 juli 2020

Verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg

U mag een bezoek brengen aan een verpleeghuis of andere instelling voor ouderenzorg, tenzij daar sprake is van een corona-besmetting. In dat geval hanteert de beheerder een aantal criteria om bezoekers wel of geen toegang te verlenen. U mag bijvoorbeeld wel iemand bezoeken van wie wordt verwacht dat hij of zij op korte termijn komt te overlijden.

Luchthavens

De nieuwe noodverordening besteedt ook aandacht aan de regelgeving op luchthavens. De exploitant moet locaties voor inchecken, security, grensprocessen en boarden zodanig inrichten dat men de 1,5-meter-maatregel kan naleven. Bij eventuele drukte moet de exploitant het niet kunnen naleven van de afstandsmaatregel tot een minimum beperken. Zolang dit niet kan, moeten passagiers van dertien jaar en ouder een niet-medisch mondkapje dragen.

Algemene regels blijven gelden

Het aantal besmettingen is op dit moment relatief klein, maar het coronavirus is er nog steeds. Daarom moet iedereen zich zo goed mogelijk aan de algemene maatregelen houden.

  • Hebt u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
  • Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was vaak uw handen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
Meer informatie

Voor algemene informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid of het RIVM. Ook kunt u bellen met het landelijk publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800 1351. Voor vragen over handhaving of mogelijkheden in een specifieke situatie, kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.

Hebt u verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis, bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test. Voor andere gezondheidsvragen kunt u terecht bij uw  huisarts of bellen met de informatielijn van GGD Zuid-Limburg: 088 – 8805005.