Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking getreden. Hierin staan onder andere nieuwe regels over de brandveiligheid van woongebouwen. Deze regels gaan op 1 juli 2024 in.

Brandveiligheid woongebouwen

Om ervoor te zorgen dat u veilig kunt vluchten wanneer er brand uitbreekt, gelden er per 1 juli 2024 nieuwe regels voor het brandveilig gebruik van vluchtroutes in woongebouwen. Deze regels hebben betrekking op gemeenschappelijke verkeersruimtes van woongebouwen, zoals de entree, gangen en trappenhuizen. In gemeenschappelijke verkeersruimtes waardoor een vluchtroute voert, mogen geen brandgevaarlijke objecten aanwezig zijn.

Wat zijn brandgevaarlijke objecten?

Onder brandgevaarlijke objecten wordt in ieder geval verstaan:

  • elektrische fietsen en scootmobielen;
  • huisvuil, grofvuil, oud papier en kratten;
  • meubilair, planten en decoraties.

Naast het verbod op brandgevaarlijke objecten mogen er ook geen objecten op de vluchtroute staan die het vluchten belemmeren. Op gangen, trappen, etc. in de gemeenschappelijke ruimte moet er in ieder geval een breedte overblijven van 85 cm.

Wat is wel toegestaan?

Wel nog toegestaan zijn:

  • objecten voor bewegwijzering en informatie aan bewoners;
  • een foto, schilderij of andere afbeelding met een oppervlakte van ten hoogste 0,5 m² bij de toegang van een woning;
  • een deurmat met een oppervlakte van ten hoogste 0,5 m² bij de toegang van een woning.
Wat betekent dit in de praktijk?