Vandaag hebben onze directeur-bestuurder Luc Van den Bergh, wethouder Bjorn Molling en Monique Soemers (voorzitter Huurdersvereniging Meerssen) hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor 2024. Samen werken wij aan goed wonen in de gemeente Meerssen. Daarom maken wij jaarlijks prestatieafspraken met onze huurdersvereniging en de gemeente Meerssen.

Prestatieafspraken 2024

Eind 2022 zijn meerjarenafspraken gemaakt voor de jaren 2023-2026. De jaarafspraken voor 2024 zijn hier een concrete invulling van. Deze afspraken hebben betrekking op de volgende thema’s:

  • toekomstbestendige bestaande voorraad
  • betaalbaarheid en beschikbaarheid
  • wonen, zorg en welzijn
  • nieuwbouw als kwalitatieve aanvulling
  • leefbaarheid en integrale wijkaanpak
  • bijzondere doelgroepen

Komend jaar zullen de drie partijen de afspraken nauwlettend monitoren. Vanaf medio 2024 zal worden gewerkt aan een nieuwe set jaarafspraken voor 2025.