Per 1 november 2018 is Paul Spruijt voor een termijn van vier jaar herbenoemd als commissaris bij Wonen Meerssen. Paul Spruijt is sinds 1 november 2014 lid van de Raad van Commissarissen van Wonen Meerssen. Binnen de RvC neemt hij de aandachtsgebieden bestuurlijk-maatschappelijk en zorg voor zijn rekening. Tot zijn portefeuille behoort het signaleren van ontwikkelingen onder de bevolking van Meerssen en de regio. Maar ook het bewaken van spelregels in de omgang van Wonen Meerssen met de bewoners. En het hebben van een visie op de taken van Wonen Meerssen op het gebied van wonen en zorg.