Met pensioen gaan, scheiden, het verliezen van een partner of uw kind gaat uit huis. Het leven zit vol veranderingen. Bent u hierdoor in een huurhuis gaan wonen? Of is hierdoor het inkomen gedaald? Dan hebt u misschien recht op huurtoeslag. U kunt zelfs tot 1 september 2021 huurtoeslag over vorig jaar aanvragen. Maak hiervoor een proefberekening op toeslagen.nl/huurtoeslag. Belastingdienst/ Toeslagen zet vier situaties op een rij die extra aandacht verdienen.  

1. Voor het eerst AOW gekregen of met pensioen

Als u in 2020 voor het eerst AOW kreeg of met pensioen ging, is uw inkomen waarschijnlijk veranderd. Hierdoor kunt u misschien huurtoeslag krijgen over 2020. Ontvangt u al langer pensioen? Ook dan is het mogelijk dat u recht hebt op huurtoeslag. Per 2020 zijn namelijk de harde inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen. Ook boven deze inkomensgrens bouwt de hoogte van uw huurtoeslag nu langzaam af naarmate het inkomen stijgt.

2. Uit elkaar gegaan

Bent u in 2020 gescheiden of uit elkaar gegaan? Dan moest er waarschijnlijk veel geregeld worden. Misschien bent u verhuisd en in een huurhuis gaan wonen. Of het huishoudinkomen is gedaald, omdat het inkomen van uw (ex-)partner is weggevallen. Hierdoor komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag over 2020. Goed om te weten: ook als in 2020 de scheiding nog niet rond was, telt uw (voormalige) partner niet meer mee voor de huurtoeslag over 2020. Voorwaarde is wel dat u op verschillende adressen staat ingeschreven.

3. Partner overleden

Als in 2020 uw partner overleed, kwam er veel op u af. Naast de emotionele achtbaan, kan het zijn dat het inkomen erop achteruit ging. Of dat u moest verhuizen naar een huurwoning. Is dat bij u het geval? Dan is het de moeite waard om te checken of u recht hebt op huurtoeslag over 2020.

4. Kind uit huis

Is uw kind vorig jaar zelfstandig gaan wonen? Een hele stap, ook voor de ouder. Samen hadden jullie wellicht meer inkomen en valt dat nu weg. Misschien hebt u daardoor nu wél recht op huurtoeslag.

Vraag vóór 1 september huurtoeslag over vorig jaar aan

Is een van bovenstaande situaties herkenbaar voor u? Check dan of u huurtoeslag kunt krijgen over 2020 door een proefberekening te maken op toeslagen.nl/huurtoeslag. Hebt u recht? Vraag de huurtoeslag over 2020 dan vóór 1 september 2021 aan. Goed om te weten: als u huurtoeslag voor vorig jaar aanvraagt, loopt de toeslag automatisch door in 2021. Controleer daarom ook uw gegevens van 2021. Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie, geef de wijziging dan door via Mijn toeslagen. En zet zo nodig de huurtoeslag stop per 31 december 2020.

Meer weten?

Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). Ook kunt u kijken op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij u in de buurt of andere hulp.