Vorige week bereikte ons het verdrietige bericht dat Piet Oberndorff op 79-jarige leeftijd is overleden.

Sinds 1970 heeft Piet zich ingezet voor de volkshuisvesting en de huurders in de gemeente Meerssen. Van 1970 tot 1999 was hij lid van de Huurdersraad van Woningvereniging Meerssen. Toen Woningvereniging Meerssen in 2000 veranderde in Woningstichting Meerssen en er een officiële huurdersvereniging werd opgericht, werd Piet de eerste voorzitter van Huurdersvereniging Meerssen. Dit bleef hij tot 2016. Ook was Piet van 1996 tot 2012 lid van bewonerscommissie Rothem.

Daarnaast heeft Piet zich ingezet voor de kerkgemeenschap in Rothem, gemeenschapshuis De Koel en diverse andere verenigingen en commissies in Rothem. Ook was hij burgerraadslid van de gemeente Meerssen namens de partij Het Origineel. Vanwege zijn grote inzet voor de gemeenschap ontving Piet in 2022 een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte met dit verlies.