Als woningcorporaties vervult Wonen Meerssen een belangrijke maatschappelijke rol. Onze belangrijkste taak is het bieden van betaalbare huisvesting voor met name mensen die door een beperkt inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen. Wij zijn de grootste woningeigenaar in de gemeente Meerssen. Volgens de Woningwet moeten wij overleggen met de gemeente en met huurders over ons woonbeleid. Vervolgens moeten er prestatieafspraken worden gemaakt. De thema’s in de prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie van de gemeente Meerssen. Hierbij komen onder meer betaalbaarheid, beschikbaarheid en het toewijzen van woningen aan bod.
Samenwerken aan een fijne woon- en leefomgeving

Op donderdag 24 november 2022 bekrachtigden directeur-bestuurder Luc Van den Bergh namens Wonen Meerssen, voorzitter Jan Cabo namens Huurdersvereniging Meerssen en wethouder Bjorn Molling namens het gemeentebestuur de prestatieafspraken voor de periode 2023-2026. Wethouder Bjorn Molling: “Deze samenwerking is voor het gemeentebestuur van enorme maatschappelijke waarde. Met ruim 1.500 woningen is Wonen Meerssen de grootste verhuurder in de gemeente Meerssen. Door deze samenwerking kunnen we onze inwoners een fijne woon- en leefomgeving bieden. Daarom vind ik het belangrijk dat de huurders goed vertegenwoordigd zijn.”