Per 1 maart 2021 is Ranka Timmers voor een termijn van vier jaar benoemd als commissaris bij Wonen Meerssen. Binnen de Raad van Commissarissen zal zij de portefeuille juridisch, ruimtelijke ordening en HRM voor haar rekening nemen. Zij neemt deze portefeuille over van Jacques Timmermans, die per 1 mei 2021 na twee termijnen afscheid neemt als commissaris.

Ranka Timmers is in het dagelijks leven werkzaam als handhavingsjurist bij de gemeente Valkenburg aan de Geul. Ze is geboren in Meerssen, waar ze ook bijna haar hele leven heeft gewoond. Na een jaar of vijf in Amsterdam te hebben gewoond en gewerkt, is ze vorig jaar weer naar Meerssen teruggekeerd. Ze had nog altijd veel sociale contacten in Meerssen en miste ‘haar dorp’ toch wel een beetje. In de loop der jaren heeft ze onder andere Meerssen-West, de wijk waar ze is opgegroeid, in positieve zin zien veranderen, mede door de bijdrage van Wonen Meerssen. Toen er een vacature kwam voor een commissaris bij Wonen Meerssen, was het vooral de portefeuille die haar aansprak. Daarnaast ziet ze haar commissariaat als een kans om iets terug te kunnen doen voor het dorp waar ze inmiddels weer met veel plezier woont.