Donderdag 5 december hebben onze directeur-bestuurder en woonconsulent een rondgang door de wijk gemaakt met bewonerscommissie Centrum Meerssen. Hierbij is voornamelijk gekeken naar de staat van de groenvoorziening rondom onze complexen. 

Onderhoud van de groenvoorziening

Uit de rondgang bleek dat de groenvoorziening over het algemeen op orde is, maar op een aantal plaatsen een onderhoudsbeurt kan gebruiken. Hierbij valt te denken aan het snoeien van wilde scheuten en dode takken van diverse bomen en struiken. Ook moet er gras worden ingezaaid op kale plekken. Tenslotte had de bewonerscommissie graag gezien dat Wonen Meerssen een haag of hek plaatst naast het complex Gasthuispad 1 t/m 8.

Onderhoud van bestrating en bebouwing

Ook de bestrating en bebouwing zijn op orde, maar hebben hier en daar onderhoud nodig.Hierbij valt te denken aan het op diverse plaatsen verwijderen van de groene aanslag op stoeptegels. Ook moeten diverse gevels worden schoongespoten of ingeboet. Bovendien bleek op diverse plaatsen zwerfvuil te liggen. Dit moet worden opgeruimd. Om zwerfvuil in de toekomst te voorkomen zouden er bijvoorbeeld afvalbakken geplaatst kunnen worden.

Terugplaatsen standbeeld

Tenslotte vroeg de bewonerscommissie om het oude standbeeld van de fontein terug te plaatsen op het binnenterrein van Gasthuispad 2 tot en met 26. Wonen Meerssen zal een aantal zaken zelf oppakken en een aantal zaken bespreken met de gemeente Meerssen.