Vanaf 1 juli 2022 moet in elk huis in Nederland op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder hangen. Die verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen. Binnenkort gaat die regelgeving dus ook voor bestaande bouw gelden. Aangezien bij brand de meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook, kan een maatregel als deze levens redden.

Wat gaan we doen?

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving gaan wij al onze huurwoningen voorzien van rookmelders. In de woningen waar al rookmelders aanwezig zijn, gaan we deze vervangen. Eventueel zullen we extra rookmelders bijplaatsen.

Wat houden de werkzaamheden in?

Het is noodzakelijk dat er iemand in de woning aanwezig is als de werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen ongeveer een kwartier duren en er kan sprake zijn van geringe geluidsoverlast door het boren. Wij proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Voordat we starten met de werkzaamheden, krijgen huurders van ons persoonlijk bericht.