Op 15 oktober 2020 is de Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2020 vastgesteld. Deze verordening maakt het starters op de woningmarkt mogelijk om via een aanvullende hypotheek hun eerste woning aan te schaffen. Deze aanvullende hypotheek (de starterslening) bedraagt maximaal 45.000 euro en moet voorzien zijn van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met de invoering van deze verordening probeert de gemeente Meerssen een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de woningmarkt.

Voordelen van een starterslening

De starterslening kan het voor bijvoorbeeld jonge mensen financieel mogelijk maken om een woning te kopen of te bouwen. Bovendien hoeft men over de starterslening de eerste drie jaar geen rente en aflossing te betalen. Daarna vinden periodiek inkomenstoetsen plaats om zoveel mogelijk maatwerk te leveren in de betaling van rente en aflossing. Ook kan men tegen gunstige voorwaarden extra aflossen.

Criteria voor het verkrijgen van een starterslening

Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet men aan een aantal criteria voldoen. De belangrijkste criteria zijn:

  • De aanvrager(s) is/zijn meerderjarig en verblijfsgerechtigd.
  • Het betreft de eerste aankoop van een bestaande of nieuwe woning of een bouwkavel voor het oprichten van eerste woning.
  • De woning wordt de hoofdwoning voor de aanvrager(s) en ligt in de gemeente Meerssen.
  • De koopsom van de woning bedraagt maximaal 225.000 euro, exclusief de volgens de NHG-norm geldende verwervingskosten.
  • Het bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan 48.300 euro per jaar. Dit bedrag kan jaarlijks worden bijgesteld.
  • De maximale hypotheek wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.
  • Er zijn geen andere financieel gunstige regelingen op de aanschaf van de woning of bouwkavel van toepassing.
Verstrekken van lening is gelimiteerd

De gemeente Meerssen kan slechts een beperkt  aantal startersleningen verstrekken. Dat betekent dat uw aanvraag kan worden afgewezen als het beschikbare geld op is, tenzij de gemeente extra financiële middelen kan aanwenden.

Aanvraag starterslening

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn): www.svn.nl. Ook kunt u contact opnemen met uw makelaar of financiële instelling.

Op de website van de gemeente Meerssen vindt u een voorcheck formulier, waarin de belangrijkste voorwaarden zijn opgenomen. Hiermee kunt u snel checken of u in principe in aanmerking komt voor een starterslening. Zo ja, dan kunt u het officiële aanvraagformulier downloaden via www.svn.nl.

Een aanvraag voor een starterslening dient u in bij SVn. Deze stichting toetst immers de aanvraag en adviseert de gemeente die het besluit op de aanvraag neemt. Op de website van SVn vindt u ook de uitvoeringsregelingen die op de startersverordening van toepassing zijn. En u kunt er terecht voor uitgebreide informatie over de starterslening.