Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt het stoken van hout bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit af. Met een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen.

Ongezond

Het stoken van hout in een vuurkorf, kachel of open haard is voor sommige mensen een fijne en gezellige bezigheid. Het heeft echter ook een keerzijde. De rook is ongezond. Bij de verbranding van hout komen namelijk schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook.

Ongunstig weer en slechte luchtkwaliteit

Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijn stof, verergert rook de situatie.

Hoe werkt het stookalert?

Het RIVM heeft dagelijks contact met het KNMI ver de weersverwachting. En als het gaat om de luchtkwaliteit beschikt het RIVM over gegevens van luchtmeetnet.nl. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert. U kunt zich aanmelden voor het stookalert via de website van het RIVM.