Om de hoge energierekening te compenseren, gold er in 2023 een maximumtarief voor gas, stroom en warmte voor een deel van het verbruik. Dit zogenaamde prijsplafond was een maatregel van de Nederlandse overheid om energie betaalbaar te houden. Het prijsplafond gold echter niet voor bewoners van flats en appartementen met een collectieve aansluiting voor warmte en/of stroom (blokaansluiting). Voor hen is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) in het leven geroepen.

Wonen Meerssen heeft de tegemoetkoming voor u aangevraagd

Huishoudens met een blokaansluiting konden deze tegemoetkoming niet zelf aanvragen. In de wet is opgenomen dat de contracthouder de vergoeding moet aanvragen en de vergoeding in mindering moet brengen op de kosten van 2023. Huurt u een flat of appartement met een collectieve aansluiting van Wonen Meerssen, dan is Wonen Meerssen de contracthouder. Wij hebben daarom de tegemoetkoming voor u aangevraagd bij de Belastingdienst.

Hoe en wanneer krijg ik de tegemoetkoming?

We verrekenen de tegemoetkoming met de afrekening stook-en/of servicekosten over 2023. U ontvangt deze afrekening vóór 1 juli 2024.

Ik ben verhuisd, krijg ik dan alsnog de tegemoetkoming?

Ja, u krijgt de tegemoetkoming voor het deel van 2023 dat u in de woning met blokverwarming hebt gewoond.