Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook veranderen de inkomensgrenzen voor passend toewijzen. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor u.

Onderscheid naar huishouden

Wij mogen onze sociale huurwoningen (met een huurprijs tot € 763,47 per maand) niet zomaar aan iedereen toewijzen. Deze woningen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Daarom is er een inkomensgrens, die jaarlijks wordt geïndexeerd. Tot nu toe was er één inkomensgrens voor alle huishoudens, maar dat verandert per 1 januari 2022. Voor eenpersoonshuishoudens wordt de grens geïndexeerd naar € 40.765 per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens gaat een hogere grens gelden, te weten € 45.014 per jaar. Hebt u een inkomen boven deze grens? Dan komt u niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Passend toewijzen

Passend toewijzen moet voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terechtkomen. Dit betekent dat woningzoekenden met een inkomen onder een bepaalde grens alleen nog goedkopere woningen mogen huren. Voor eenpersoonshuishoudens is deze grens € 24.075 en voor meerpersoonshuishoudens € 32.675 per jaar. Voor woningzoekenden vanaf de AOW-leeftijd gelden lagere grenzen, te weten € 23.975 en € 32.550 per jaar. Een- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen onder deze grens mogen een woning huren met een netto-huurprijs tot maximaal € 633,25 per maand. Voor drie- of meerpersoonshuishoudens is dit maximaal € 678,66 per maand.

In de huur/inkomentabel 2022 kunt u gemakkelijk opzoeken tot welke huurprijs u mag huren.