In deze tijd waarin alles alleen maar duurder wordt, hebben wij goed nieuws voor onze woningzoekenden. U hoeft namelijk dit jaar uw inschrijving bij Wonen Meerssen niet te verlengen. Ook de jaarlijkse kosten van 10 euro komen te vervallen. Wij verlengen uw inschrijving automatisch en kostenloos. U ontvangt dit jaar dus geen acceptgiro van ons. De reden hiervoor is dat Wonen Meerssen in 2023 zal aansluiten bij Thuis in Limburg. Wij zullen u te zijner tijd nader informeren over wat dit voor u als woningzoekende betekent.