Het centrumplan Ulestraten bestaat uit twee deelplannen. Het eerste deelplan omvat een kleinschalig zorgcomplex voor intensieve zorg tegenover basisschool de Triangel aan de Kasteelstraat. Het tweede deelplan omvat de realisatie van woningen rond het voormalige raadhuis aan de Sint Catharinastraat.

Terugblik

In 2010 heeft de gemeente Meerssen op verzoek van Wonen Meerssen een bestemmingsplan voor dit project vastgesteld. Wonen Meerssen besloot later om niet door te gaan met realisatie van het project. Samen met de gemeente Meerssen zochten wij daarom een nieuwe uitvoerende partij. Die vonden we in Bots Bouwgroep. In februari 2018 sloot de gemeente een realiseringsovereenkomst met deze bouwgroep. Bots nam vervolgens de verdere ontwikkeling van het project over en stelde de twee deelplannen bij.

Deelplan Kasteelstraat

Het plan voor het zorgcomplex aan de Kasteelstraat omvat 28 zorgeenheden en gemeenschappelijke ruimten voor ouderen met dementie. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen met in het midden een patio. De bouwcontour valt binnen de bestemmingsplanmogelijkheden en inmiddels heeft Bots Bouwgroep hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Echter, het aantal zorgeenheden is groter dan het maximaal toegestane aantal in het bestemmingsplan. Daarom onderzoekt de gemeente nu of zij kan afwijken van het bestemmingsplan en zo een omgevingsvergunning kan verlenen. Verder stemmen de gemeente en Bots Bouwgroep de inrichting van de omgeving af. Hierbij sluiten zij aan op de plannen voor een veilige schoolomgeving voor Basisschool De Triangel. De bouw van het zorgcomplex start naar verwachting na de zomer van 2021. Voorafgaand aan de start organiseert Bots Bouwgroep een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden. De vorm hiervan is mede afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Deelplan Sint Catharinastraat

Verder bekijkt Bots Bouwgroep samen met een nieuwe partner voor de exploitatie van de huurwoningen opnieuw het plan voor de Sint Catharinastraat. Zij passen het plan aan de actuele behoefte aan. Als het schetsontwerp voor dit deelplan klaar is en het plan is afgestemd met de gemeente, worden omwonenden geïnformeerd.