Huurdersvereniging Meerssen (HVM) behartigt de belangen van onze huurders in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. HVM staat in de eerste plaats voor betaalbare, goede en goed onderhouden woningen in leefbare, veilige wijken. Ook ondersteunt zij de verschillende bewonerscommissies in ons werkgebied. Tenslotte is HVM ons centrale overlegorgaan voor advies over beleids- en organisatieontwikkeling.

Overleg en advies

Door middel van overleg en advies probeert HVM een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen voor de huurders van Wonen Meerssen. HVM overlegt dan ook regelmatig met Wonen Meerssen. Wilt u weten waar dat overleg over gaat? De verslagen zijn terug te lezen op onze website.